MISIOA, IKUSPEGIA, BALOREAK, OINARRI ETIKOAK

Misioa

Batxilergoa eta Lanbide Heziketa irakasten ditugun irakaskuntza zentro bat gara, gure titularra irakaskuntza lankidego bat delarik.

Gure helburua, pertsonei osabetezko eta etengabeko prestakuntza ematea eta enpresei zerbitzuak eskaintzea da. Gure inguruko prestakuntza beharrei erantzuna ematen dion kalitatezko herri-zerbitzua eskaintzen dugu. Berriztapena bai teknologi bai didaktika mailan sustatzen dugu.

Etengabeko egokitze prozesuan dauden giza eta material baliabideak gure artean edukiz; erakuntzakide, Administrazio eta enpresekin kolaboratuz eta kalitate osoko irizpidekin arituz.

Ikuspegia

Pertsonen etengabeko heziketan kalitatezko zentro bermatua izan nahi dugu., kanpo eta barneko agente inplikazioa areagotzen duen konfiantza giroan, hobekuntza irizpidekin berriztapen didaktikoa eta teknologikoa bultzatzen.

Baloreak

  • Erantzunbeharra
  • Adeitasuna
  • Lankidetasuna
  • Hobekuntza
  • Gardentasuna
  •  Autonomia

 Oinarri Etikoak

  • Diskriminaziorik eza
  • Bapestekotasun eta intimitate eskubidea
  • Ingurugirorako errespetua
  • Komunitatearekiko konpromisua